December 22, 2018

Ослободете ги тротоарите за пешаци

ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15 и 226/15) пречистен текст

Член 66
(1) Возачот, односно сопственикот на возилото не смее да запре или паркира Возило - на тротоар, односно пешачка патека, ако тоа не е изречно регулирано со сообраќаен знак. Ако е дозволено паркирање, односно запирање,
задолжително треба да се остави најмалку 1,6 метри ширина на површината за движење на пешаци, со тоа што таа површина не може да биде покрај работ на коловозот.

Мандатен платен налог со глоба во износ од 180 евра во денарска противвредност, во мандатна постапка ќе му се издаде, односно ќе му се регистрираат 40 негативни бода согласно со одредбите од овој закон, на возачот, односно сопственикот на возилото кој постапува спротивно на одредбата од ставот (1) алинеи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 19 и 20 на овој член.

Член 113
(1) На јавен пат што има тротоар или друга површина определена за движење на пешаци, односно површина покрај коловозот погодна за движење на пешаци, пешакот е должен да се движи по тие површини.

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 30 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на пешакот кој постапува спротивно на одредбите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член.

Член 124
(1) Возачот кој со возило преминува преку површина наменета за движење на пешаци (движење преку тротоар, излегување од гаража, двор или друга површина која не е наменета за јавен сообраќај), не смее притоа да го
загрозува или попречува движењето на пешаците.

Член 347
(1) Објектите наменети за сообраќај (патишта, улици, пасажи, тротоари, велосипедски патеки, паркиралишта, гаражи и друго), не можат да се пренаменат и користат за други потреби.

(4) Прекршочен платен налог со глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се издаде на лице кое постапува спротивно на одредбата од ставот (1) на овој член.

Тука во законот има една голема абсурдност. Пешаците според „Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата“ се должни да се движат на тротоар и можат да бидат казнети ако се движат на коловоз. 

Паркирањето на автомобил на тротоар е незаконско и се загрозува безбедноста на пешаците, пред сe на ранливите групи ученици, лица со посебни потреби, мајки со деца во колички, велосипедисти и постари граѓани. 
Кога ќе ги повикаме надлежните во МВР и општинските власти да излезат од канцелариите и да се справат со проблемот. Кажете ми, која е логиката возилата да имаат предност на тротоарите пред пешаците? Ги сожалувам возачите бидејќи навистана не се тие виновни, нема друго место каде да се паркира. Ама за тоа треба да се жалат во општината за да им обезбеди подобно место за паркирање. 
Замислете доаѓа зима со снег и мраз. Тогаш каде пешаците? Ова е исто како јас да паркирам пред влезот на вашиот дом бидејќи немам каде друго, и ви велам ако треба да излезите од дома ќе морате да скокате преку ограда. Нека никој не ве лаже дека ова е нерешив проблем. Еднаш во Битола паркирав на тротоар и си добив една убава дебела казна. Ако милицијата решила да се соочи со тие (како мене) што понекогаш возат брзо со дебели казни, зошто пак не можат да се соочат со тие што паркираат на тротоари? Само треба некој да им нареди, а во овај случај тој човек е градоначалникот. 
На почеток овај проблем може да се реши само со еден краток телефонски разговор. Например, да се нареди да се забрани паркирање на барем една страна за да има слободен простор за пешаците. Неколку дена, да речиме една недела, ова може да биде само со предупредување. Нека се залепи некоја обична плаката на секоја бандера дека паркирањето на тоа место е забрането и казниво. 
Барем во строгиот центар на градот треба да има еден тротоар на секоја улица слободен за пешаци. Друга голема абсурдност тука е што ги обвинуваме возачите за несвесно паркирање, а не ги обвинуваме и ги молиме тие (милицијата и градоначалникот) што треба да ги спроведуваат законските одредби.

Ослободете ги тротоарите за пешаци!

No comments:

Post a Comment

Хумус/hummus од наут

1. Една поголема чаша како за млеко или чај наут 2. Лук по вкус. Јас ставам пола глајца сецкан. 3. Една мала чаша ко за кафе маслиново мас...